Perubahan Jadwal Pengumuman Nilai Semester 2020/21.1 (2020.2)

Sehubungan dengan adanya perubahan jadwal pelaksanaan Take Home Exam (THE) semester 2020/21.1 (2020.2), pengumuman nilai mata kuliah yang semula dijadwalkan pada 1 Februari 2021, diubah menjadi 22 Februari 2021.

ref. 3962/UN31.WR.3/PK.02.03/2021