fbpx

Senat UT

Selamat datang di laman Senat Akademik Universitas Terbuka. Laman ini menyediakan informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Senat Akademik (SA) Universitas Terbuka. SA UT merupakan salah satu organ yang dimiliki oleh UT yang bertugas menentukan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melaksanakan pengawasan di bidang akademik.

© Universitas Terbuka 1984 - 2023